Header Ads

Apa Kegunaan Sejarah Menurut Para Ahli Dalam Kehidupan Sehari-hari ?


Apa Kegunaan Sejarah Menurut Para Ahli Dalam Kehidupan Sehari-hari ? - Sejarah adalah pengalaman masa lampau, oleh sebab itu apabila dipelajari dengan baik dan benar akan banyak gunanya, banyak manfaatnya, serta mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai kegunaan sejarah, antara lain C.P. Hill (1956) yang menyatakan bahwa mempelajari

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.