Header Ads

Teori Permintaan Timbal Balik Menurut John Stuart Mill


Teori Permintaan Timbal Balik Menurut John Stuart Mill - Teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill sebenarnya melanjutkan Teori Keunggulan Komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD). Maksud Teori Timbal Balik (Reciprocal Demand) adalah

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.